Gratis Pip “Ringtones”

Die items op hierdie blasy is gratis (kopiereg onder)
Om die ringtone af te laai na jou rekenaar, klik op die “link” en volg instruksies.
(Instaleer op jou foon deur dit onder musiek te laai en te aktifeer as n “ringtone” – volg jou foon se handleiding vir meer instruksies.

Pip Ringtones (Afrikaans)

{filelink=1} {filelink=2}
 
 
Kopiereg:
1. Die “ringtones” is gekep en is die eindom van Pieter Lourens en word beskerm deur kopiereg wette.
2. Toestemming word gegee om dit gratis af te laai en te versprei, maar mag nie verkoop word nie.
 
Vrywaring:
Alhoewel ons die “ringtone” met die uiterste versigtigheid geskep het om die kwaliteit te verseker, neem ons geen verantwoordelik vir enige defekte wat kan kom op die toerusting wat U gebruik (gedurende of na installasie)

Leave a Reply